Ik ben freelance conferentietolk, beëdigd en sociaal tolk/vertaler met moedertaal Hongaars en kan u verscheidene tolk-en vertaaldiensten aanbieden van en naar het Engels, Nederlands en Hongaars.

Brussel is de stad waar ik werk en leef maar ik ben ook beschikbaar voor opdrachten in de Benelux, Hongarije of elk ander Europees land.

Diensten

Tolkwerk

Simultaan tolken

Wordt gebruikt tijdens conferenties en vergaderingen. Twee of meer tolken werken uit een tolkcabine en ze geven, terwijl de spreker het publiek toespreekt, een onmiddelijke vertaling van hetgeen hij zegt.

Consecutief tolken

De tolk vertaalt, op basis van zijn notities, de toespraak of een deel ervan naar de doeltaal nadat de spreker gestopt is.

Verbindingstolken

De tolk vertaalt naar de doeltaal na elke tussenkomst. Wordt gebruikt tijdens onderhandelingen en gesprekken.

Fluistertolken

De tolk zit naast de deelnemer en fluistert de vertaling gelijktijdig met de spreker.

Gerechtstolk

Optreden als tolk op vordering van het gerecht, procureur, politie of dienst vreemdelingenzaken.

Sociaal tolk

De gecertificeerde tolk werkt in opdracht van een overheidsorgaan, een hulpverlener of een ambtenaar in een maatschappelijke context.

Vertaling

Juridische vertaling

Vertaling van uitspraken, vonnissen, proces-verbalen, overeenkomsten en contracten, verklaringen en aktes enz.

Beëdigde vertaling

Vertaling van officiële documenten zoals bewijzen, certificaten, uittreksels, diplomas, apostille. De vertaler verklaart dat de vertaling oprecht en getrouw is. De vertaling is voorzien van datum, naam, handtekening en stempelafdruk van de vertaler.

Gelegaliseerde vertaling

De Rechtbank van Eerste Aanleg kan de beëdigde vertaling legaliseren, met andere woorden afstempelen. Een gelegaliseerde vertaling is een officieel document.

Correctie en revisie

Verkeerd gespelde woorden, zinnen met weggelaten woorden en zinsbouw worden verbeterd. Na vergelijking met de brontekst worden allerlei fouten gecorrigeerd in de vertaling: onnauwkeurigheid in betekenis, grammatica, terminologie en stijl.

Sociaal vertaler

De gecertificeerde vertaler werkt in opdracht van een overheidsorgaan, een hulpverlener of een ambtenaar en vertaalt informatieve en officiële documenten.

Contact


Hella Povazsay

Hella Povazsay
Moortebeekstraat 64
1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel)

GSM: +32(0)496609933
Email: hella@hungarian-interpreter.eu
Website: www.hungarian-interpreter.eu

Mijn profiel en cv vindt u op LinkedIn: LinkedIn